Wat mag ik van mijn huisvesting verwachten?

De kans is groot dat uw uitzendbureau huisvesting aanbiedt volgens de Normering Flexwonen. De eisen vindt u hier.

De organisatie die deze eisen beheert, houdt ook een register bij van de bedrijven die gecertificeerde huisvesting aanbieden.

Controleer hier of uw uitzendbureau is geregistreerd

  1. Typ de naam van uw uitzendbureau in het veld ‘Naam onderneming’.

  2. Kijk of er een resultaat onder aan de pagina verschijnt.

  3. Verschijnt er geen resultaat, vraag dan bij uw uitzendbureau wat u kunt verwachten van uw huisvesting.

Hoe zit het met de zorgverzekering?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben. Vaak regelt u dit via uw uitzendbureau, die de premie dan inhoudt op uw netto salaris. Dit ziet u op uw loonstrook.

Als uw werkgever dit doet, ontvangt u een bevestiging en een verzekeringspasje van uw verzekeringsmaatschappij. Dit gebeurt binnen een aantal weken nadat u zich bij hen hebt aangemeld. Vraag het uitzendbureau om meer informatie als u uw bevestiging en pasje niet ontvangt.

Wat is een CAO?

Een CAO bevat de overeenkomsten tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Werkgevers en werknemers moeten deze regels volgen als de CAO is goedgekeurd door de minister van SZW.

 
 

Wat krijg ik betaald?

Wie 21 jaar of ouder is, moet minimaal € 9,44 per uur krijgen bij een normale werkweek van 40 uur. Dit staat zo in de Nederlandse wet. Dit bedrag is iets hoger als de normale werkweek in uw branche korter is dan 40 uur. Het bedrag wordt lager naarmate u jonger bent dan 21 jaar.

 

Bekijk hier het overzicht van de wettelijke minimumlonen

Wat zijn de wettelijk verplichte toeslagen?

Kijk in uw CAO om te zien of u recht hebt op bepaalde toeslagen. Voor bijvoorbeeld overuren of ploegendiensten zijn geen wettelijk verplichte toeslagen, maar u hebt wel recht op de in uw CAO vermelde toeslagen als de minister van SZW de CAO heeft goedgekeurd.

 
 

Moet ik mijn ID-bewijs aan iemand geven?

Volgens de Nederlandse wet moet iedereen ouder dan 14 jaar altijd een geldig ID-bewijs bij zich hebben. Uw uitzendbureau of het bedrijf waar u werkt, kan u om identificatie vragen. Let op: uw ID-bewijs moet altijd in uw bezit blijven. Het is dus niet in orde als iemand uw ID-bewijs meeneemt en niet meer aan u teruggeeft.

Hoeveel uur mag ik werken per dag?

Een normale werkdag duurt in de meeste bedrijven 8 uur. Natuurlijk kan het voorkomen dat u meer of minder uren werkt per dag. In Nederland mag u maximaal 12 uur per dag werken. Ook als uw baas vraagt om meer, ook als u zelf meer uren aanvraagt. Dat staat zo in de Nederlandse arbeidstijdenwet.

Wat hier nog meer in staat over werktijden:

  • U hebt elke 4 uur recht op een pauze.

  • U hoeft nooit meer dan 60 uur te werken in een week.

  • In een periode van 4 weken mag u gemiddeld maximaal 54 uur per week werken.

  • In een periode van 13 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

  • Tussen ploegendiensten moet minimaal 11 uur rusttijd zitten, maximaal 1 keer per week mag dit beperkt worden tot 8 uur.

Alleen in een noodsituatie gelden deze regels niet. Een noodgeval is bijvoorbeeld een brand of een stroomuitval. Het komt dus bijna nooit voor dat de regels hierboven niet gelden.