Wat ons is bijgebleven van onze tijd als sociaal-ethisch auditor is dat het niet vanzelfsprekend is dat dingen op rolletjes lopen. Naast vele verhalen van arbeidsmigranten die hun plek hebben gevonden, hoorden we ook andere geluiden. Soms was er sprake van onderbetaling, soms van langer werktijden, agressie, geweld, of slechte huisvesting. We kwamen tot de conclusie dat er weliswaar veel goed gaat, maar dat er ook belangrijke verbeterpunten zijn.

Graag brengen wij de situatie in kaart, zodat iedereen eerlijk kan werken.

De zaken die wij tegenkwamen, waren zeker niet nieuw. Al vele jaren werken en wonen sommige arbeidsmigranten in ons land onder slechte, of zelfs erbarmelijke omstandigheden. Deze situatie wordt in de hand gewerkt door de manier waarop de markt in elkaar steekt: een grote hoeveelheid uitzendbureaus wil zich handhaven in een markt die vraagt om steeds lagere prijzen.

Weinig verweer

De hiervoor benodigde kostenbesparingen worden niet zelden afgewenteld op de arbeidsmigranten. Door hun zwakke positie komen zij hier weinig tegen in verweer. Onderzoek door Comensha en Fairwork laat zien dat maar zo’n 1 op de 6 arbeidsmigranten die zich bewust is van onrechtmatigheden hiermee naar de instanties gaat.

Daarnaast is er een grote groep die niet inziet dat zij slachtoffer is van uitbuiting, of die dat wellicht niet in wil zien. Tel daarbij op dat de overheid een beperkte capaciteit heeft voor opsporing en toezicht, en dat inleners zich overwegend passief opstellen, en het is duidelijk hoe bepaalde situaties kunnen blijven voortbestaan.

Empowerment door inzicht

Lexilu biedt arbeidsmigranten inzicht in hun rechten en plichten. Zo weten zij wanneer er iets niet klopt in hun werk- en leefomstandigheden en wat zij hier tegen kunnen doen. Hiernaast verbindt Lexilu inzichten over arbeidsomstandigheden, uitzendbureaus en inleners met elkaar, zodat arbeidsmigranten gefundeerde beslissingen kunnen nemen over waar en via wie ze willen werken.

Arbeidsmigranten zijn niet langer overgeleverd aan de grillen van de markt. Zij krijgen de tools in handen om hun eigen arbeidsleven in de gewenste richting te sturen en hiermee indirect ook veranderingen teweeg te brengen in de markt als geheel.

Lexilu laat arbeidsmigranten aan het woord.
Zo ontstaat een duidelijk beeld.

Lexilu verbindt de inzichten.


Zo maken we trends zichtbaar.

Lexilu verspreidt de kennis.


Zo weet iedereen wat er speelt en welke acties nodig zijn.