Czego mogę oczekiwać po moim zakwaterowaniu?

Istnieje duża szansa, że agencja pracy tymczasowej zapewni Ci zakwaterowanie zgodnie z holenderskimi regulacjami dotyczącymi zakwaterowania (Normering Flexwonen).

>Wymogi znajdziesz tutaj

 

Organizacja, która zarządza tymi wymogami, prowadzi również rejestr firm oferujących zatwierdzone miejsca zakwaterowania.

> Sprawdź tutaj, czy Twoja agencja pracy tymczasowej jest zarejestrowana

  1. Wpisz nazwę swojej agencji pracy tymczasowej w polu „Naam onderneming” (nazwa przedsiębiorstwa).

  2. Sprawdź, czy poniżej pojawi się wynik wyszukiwania.

  3. Jeśli nie ma żadnych wyników, zwróć się do swojej agencji pracy tymczasowej z pytaniem, czego możesz się spodziewać w zakresie zakwaterowania.

 

Jak wygląda sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Często można je uzyskać za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, która pobiera wtedy składki z Twojego wynagrodzenia netto. Jest to widoczne na odcinku wynagrodzenia.

Jeśli pracodawca to robi, otrzymasz wtedy od towarzystwa ubezpieczeniowego potwierdzenie oraz kartę ubezpieczenia. Nastąpi to w ciągu kilku tygodni po Twojej rejestracji. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia ani karty ubezpieczeniowej, poproś agencję pracy tymczasowej o więcej informacji.

Czym jest CAO?

CAO, czyli układ zbiorowy pracy, zawiera ustalenia zawarte między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Pracodawcy oraz pracownicy muszą przestrzegać tych zasad, jeśli CAO zostało zatwierdzone przez ministra spraw społecznych i zatrudnienia.

Sprawdź, czy Twoja agencja pracy tymczasowej należy do Związku Agencji Pracy Tymczasowej (ABU) lub Związku Pośredników i Biur Pośrednictwa Pracy (NBBU). Jeśli tak, musi ona przestrzegać CAO dla danej organizacji.

 

Zobacz CAO-NBBU

 
 

Jakie otrzymam wynagrodzenie?

Wynagrodzenie dla osób, które ukończyły 21 lat, musi wynosić minimum 9,44 EUR za godzinę, przy standardowym tygodniu pracy liczącym 40 godzin. Tak stanowi holenderskie prawo. Kwota ta będzie nieco wyższa, jeśli standardowy tydzień pracy w Twojej branży liczy mniej niż 40 godzin. Kwota ta będzie niższa, jeśli masz mniej niż 21 lat.

Zobacz tutaj wykaz ustawowego wynagrodzenia minimalnego

Jakie są prawne dodatki obowiązkowe?

Sprawdź w swoim CAO, czy masz prawo do określonych dodatków. Dodatki obowiązkowe za pracę w godzinach nadliczbowych lub w systemie zmianowym nie są przewidziane w ustawie, ale masz prawo do dodatków określonych w Twoim CAO, jeśli zostało ono zatwierdzone przez ministra spraw społecznych i zatrudnienia.

 
 

Czy muszę oddawać komuś mój dokument tożsamości?

Zgodnie z prawem holenderskim, każda osoba, która ukończyła 14 lat, zawsze musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Twoja agencja pracy tymczasowej lub firma, w której pracujesz, mogą poprosić Cię o jego okazanie. Uwaga: Twój dokument tożsamości musi zawsze znajdować się w Twoim posiadaniu. Nie możesz zatem pozwolić, aby ktoś go zabrał i Ci go nie oddał.

Ile godzin dziennie mogę pracować?

Standardowy dzień roboczy w większości przedsiębiorstw trwa 8 godzin. Może się oczywiście zdarzyć, że w ciągu dnia będziesz pracować mniej lub więcej godzin. W Holandii można pracować maksymalnie 12 godzin dziennie. Nawet jeśli szef poprosi Cię o pracę w większym wymiarze godzin i nawet jeśli sam(a) wyrazisz taką chęć. Tak stanowi holenderska ustawa o czasie pracy.

W ustawie zawarto również inne regulacje dotyczące czasu pracy:

  • co 4 godziny masz prawo do przerwy;

  • nigdy nie możesz pracować więcej niż 60 godzin w tygodniu;

  • w okresie 4 tygodni możesz pracować średnio maksymalnie 54 godziny w tygodniu;

  • w okresie 13 tygodni możesz pracować średnio maksymalnie 48 godzin w tygodniu;

  • między zmianami musi być zachowana przerwa wynosząca minimalnie 11 godzin, która maksymalnie 1 raz w tygodniu może być ograniczona do 8 godzin.

Zasady te nie obowiązują wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Sytuacja awaryjna to na przykład pożar lub przerwa w dopływie prądu. Prawie nigdy nie zdarza się więc, że powyższe zasady przestają obowiązywać.