Z czasów pracy jako audytor etyczno-społeczny zapamiętaliśmy następującą prawdę – nie jest rzeczą oczywistą, że wszystko idzie gładko. Spośród wielu historii imigrantów zarobkowych, którzy znaleźli swoje miejsce, przebijały się również inne głosy. Czasem chodziło o zaniżone wynagrodzenia, czasami o wydłużony czas pracy, agresję, przemoc lub też złe warunki mieszkaniowe. Doszliśmy do wniosku, że chociaż wiele rzeczy idzie w dobrym kierunku, istnieją również ważne kwestie wymagające poprawy. Chcemy przeanalizować sytuację, aby każdy mógł pracować w uczciwy sposób.

Problemy, z którymi się spotkaliśmy, z pewnością nie były nowe. Od wielu lat niektórzy imigranci zarobkowi pracują i żyją w naszym kraju w złych, a nawet uwłaczających warunkach. Takiej sytuacji sprzyja sposób funkcjonowania rynku: wiele agencji pracy tymczasowej chce utrzymać się na rynku, który domaga się coraz niższych cen.

Niewiele możliwości obrony

Konieczne oszczędności w zakresie kosztów są często przenoszone na imigrantów zarobkowych. Ze względu na swoją osłabioną pozycję, nie mają oni zbyt wielu możliwości obrony. Z badań przeprowadzonych przez Comensha i Fairwork wynika, że tylko około 1 na 6 imigrantów zarobkowych, którzy są świadomi niesprawiedliwości, zwraca się z tą kwestią do władz.

Istnieje również duża grupa osób, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że pada ofiarą wyzysku lub, być może, nie chce tego wiedzieć. Dodajmy do tego ograniczone możliwości rządu w zakresie wykrywania i monitorowania takich sytuacji oraz przeważającą ilość biernych pracodawców-użytkowników, a oczywistym staje się, w jaki sposób takie sytuacje mogą się utrzymywać.

Wzmocnienie pozycji dzięki udzieleniu informacji

Lexilu dostarcza imigrantom zarobkowym dostęp do informacji na temat ich praw i obowiązków. Dzięki temu wiedzą oni, kiedy pewne kwestie dotyczące ich warunków pracy i życia wymagają poprawy, oraz co mogą z tym zrobić. Lexilu zbiera również informacje na temat warunków pracy, agencji pracy tymczasowej i pracodawców-użytkowników, tak aby imigranci zarobkowi mogli podejmować świadome decyzje przy wyborze miejsca pracy i pośrednika.

Imigranci zarobkowi nie są już narażeni na kaprysy rynku. Otrzymują oni narzędzia do prowadzenia swojego życia zawodowego w wybranym kierunku, a tym samym pośrednio przyczyniają się do zmian na całym rynku.

Lexilu laat arbeidsmigranten aan het woord.
Zo ontstaat een duidelijk beeld.

Lexilu verbindt de inzichten.


Zo maken we trends zichtbaar.

Lexilu verspreidt de kennis.


Zo weet iedereen wat er speelt en welke acties nodig zijn.