Privacy statement

Wij voeren dit onderzoek uit voor de gemeente Westland.

Uw antwoorden op onze vragen slaan wij zodanig op, dat wij die niet meer aan u als persoon zullen kunnen koppelen.  Wij gebruiken de antwoorden alleen om een algemeen beeld te krijgen van ingeleend personeel in de gemeente Westland. Uw antwoorden worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Wij kunnen van andere bedrijven gebruik maken om de gegevens te verwerken, maar die mogen daar niets anders mee doen dat in deze verklaring staat.

Als u uw e-mail adres bij ons bekend maakt, bewaren wij dat los van uw antwoorden. Wij gebruiken het om u het openbare eindrapport toe te sturen en u in de toekomst eventueel te verzoeken opnieuw aan een onderzoek deel te nemen dat door ons of een aan ons verbonden bedrijf zal worden uitgevoerd. Als u wilt dat wij uw e-mail adres verwijderen, dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier of via hello[@[lexi.lu

Na vijf jaar zullen wij de antwoorden die u heeft gegeven geheel en definitief verwijderen.


We carry out this research for the municipality of Westland.

We will save your answers to our questions in such a way that we will no longer be able to link them to you individually. We will only use the answers to obtain a general picture of hired personnel in the municipality of Westland. Your answers will not be used for any other purpose. We may use other companies to process the data, but they may not do anything else with it than what is mentioned in this statement.

If you disclose your email address to us, we will save it separately from your answers. We will use it to send you the final public report and, possibly, to ask you in the future to take part in a new research carried out by us or by a company affiliated to us. If you would like us to delete your email address, please let us know  via the contactform or at hello[@]lexi.l

After five years, we will completely and definitively delete the answers you have given.

——

 

Lexilu

Wilhelmina van Pruisenweg 35

2595 AN Den Haag

0850478340

hello[@]lexi.l