Povestea noastră

Din experiența noastră ca auditor pe probleme sociale și etice am învățat că nu este de la sine înțeles ca lucrurile să meargă ca pe roate. Pe lângă toate relatările lucrătorilor imigranți care și-au găsit locul, auzim și despre lucruri de altă natură. Uneori au existat cazuri de remunerare insuficientă, de lucru peste program, agresiune, violență sau condiții de cazare inadecvate. Am tras concluzia că multe aspecte corespund într-adevăr normelor, dar că se pot aduce și îmbunătățiri importante. Dorim să cartografiem situația, astfel încât toată lumea să poată lucra în condiții echitabile.

Cu siguranță că problemele pe care le-am identificat nu erau o noutate. De mulți ani, unii lucrători imigranți lucrează și locuiesc în țara noastră în condiții inadecvate sau chiar deplorabile. La această situație contribuie modul în care funcționează piața: numeroase birouri de muncă temporară doresc să se mențină pe o piață care cere prețuri din ce în ce mai mici. 

Apărare insuficientă 

Nu de puține ori, reducerile de costuri necesare în acest scop se repercutează asupra lucrătorilor imigranți. Din cauza poziției lor fragile, aceștia nu se pot apăra suficient în asemenea situații. Din cercetările realizate de Comensha și Fairwork reiese că doar 1 din 6 lucrători imigranți conștienți de existența unor nereguli se adresează instanțelor. 

În plus, sunt mulți cei care nu observă sau poate că nu vor să observe că sunt victime ale exploatării. Dacă ne gândim și că guvernul are o capacitate limitată în ceea ce privește depistarea și supravegherea și că întreprinderile utilizatoare sunt preponderent pasive, este clar cum este posibil ca anumite situații să persiste.

Abilitare prin cunoaștere

Lexilu ajută lucrătorii imigranți să își înțeleagă drepturile și obligațiile. Astfel, aceștia știu să recunoască eventualele neconformități în condițiile de muncă și de trai și știu ce măsuri pot lua împotriva acestora. În plus, Lexilu creează legături între informațiile despre condițiile de muncă, birourile de muncă temporară și întreprinderile utilizatoare, astfel încât lucrătorii imigranți să poată decide în cunoștință de cauză unde și prin intermediul cui doresc să lucreze. 

Lexilu le oferă lucrătorilor imigranți posibilitatea de a se exprima.
În felul acesta se creează o imagine clară.

Lexilu creează legături între informațiile dobândite.
Astfel se conturează tendințele.

Lexilu răspândește cunoștințele.
În acest fel, toată lumea știe ce se întâmplă și ce măsuri sunt necesare.

Leave us a message